COPYRIGHT & AUTEURSRECHT

De inhoud en vormgeving van al het door Energetisch Centrum Daniël Joshua gepubliceerde materiaal is in eigen beheer gemaakt door Daniël Joshua Dudink.

 

Volgens de Nederlandse wet berust het intellectuele eigendomsrecht (auteursrecht) van het door Energetisch Centrum Daniël Joshua gepubliceerde materiaal bij Daniël Joshua Dudink. Anderen hebben dan ook niet het recht om dit materiaal zonder toestemming te kopiëren (copyright).​

Auteursrecht voorbehouden

Op de inhoud en vormgeving van de website die door Energetisch Centrum Daniël Joshua word beheerd (www.daniel-ismael.nl en www.daniel-joshua.com), en op de inhoud en vormgeving van elk ander door Energetisch Centrum Daniël Joshua in welke vorm dan ook uitgegeven (informatie)materiaal, rust auteursrecht.
In principe is het niet toegestaan om door Energetisch Centrum Daniël Joshua uitgegeven materiaal te hergebruiken.

Toestemming voor hergebruik

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze ook, heb je vooraf schriftelijke toestemming nodig van Energetisch Centrum Daniël Joshua, in deze: Daniël Joshua Dudink.
Voor overleg over hergebruik kan je contact opnemen met Daniël Joshua Dudink.
Vermeld bij je verzoek exact de tekst die je wilt overnemen of een duidelijke verwijzing daarnaar. Vermeld ook waarin en waarom je het werk wilt op- of overnemen.

Linken

Linken en verwijzen naar pagina's van de websites die door Energetisch Centrum Daniël Joshua worden beheerd, is in beginsel toegestaan. Energetisch Centrum Daniël Joshua, in deze: Daniël Joshua Dudink, stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld. Gebruik van de naam Energetisch Centrum Daniël Joshua en/of aanhef van artikelen, zoals die in Energetisch Centrum Daniël Joshua publicaties zijn opgenomen, ten behoeve van linken of verwijzen, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Auteursrecht ingezonden materiaal

Personen of instanties die materiaal aanleveren voor advertenties en deelnemers aan activiteiten die door Energetisch Centrum Daniël Joshua georganiseerd zijn en daarover brieven of e-mails sturen ter publicatie, behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending en na overleg onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren in de afgesproken uitgaven, in print of elektronisch en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Zie ook ons privacybeleid.

Disclaimer

Energetisch Centrum Daniël Joshua aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van al haar uitgaven in al haar verschijningsvormen.