top of page

COPYRIGHT & AUTEURSRECHT

De inhoud en vormgeving van al het door Energetisch Centrum Daniël gepubliceerde materiaal is in eigen beheer gemaakt door Daniël Dudink.

 

Volgens de Nederlandse wet berust het intellectuele eigendomsrecht (auteursrecht) van het door Energetisch Centrum Daniël gepubliceerde materiaal bij Daniël Dudink. Anderen hebben dan ook niet het recht om dit materiaal zonder toestemming te kopiëren (copyright).​

Auteursrecht voorbehouden

Op de inhoud en vormgeving van de website die door Energetisch Centrum Daniël word beheerd (www.danieldudink.com), en op de inhoud en vormgeving van elk ander door Energetisch Centrum Daniël in welke vorm dan ook uitgegeven (informatie)materiaal, rust auteursrecht.
In principe is het niet toegestaan om door Energetisch Centrum Daniël uitgegeven materiaal te hergebruiken.

Toestemming voor hergebruik

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze ook, heb je vooraf schriftelijke toestemming nodig van Energetisch Centrum Daniël, in deze: Daniël Dudink.
Voor overleg over hergebruik kan je contact opnemen met Daniël Dudink.
Vermeld bij je verzoek exact de tekst die je wilt overnemen of een duidelijke verwijzing daarnaar. Vermeld ook waarin en waarom je het werk wilt op- of overnemen.

Linken

Linken en verwijzen naar pagina's van de websites die door Energetisch Centrum Daniël worden beheerd, is in beginsel toegestaan. Energetisch Centrum Daniël, in deze: Daniël Dudink, stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld. Gebruik van de naam Energetisch Centrum Daniël en/of aanhef van artikelen, zoals die in Energetisch Centrum Daniël publicaties zijn opgenomen, ten behoeve van linken of verwijzen, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Disclaimer

Energetisch Centrum Daniël aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van al haar uitgaven in al haar verschijningsvormen.

bottom of page